Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN DENTAL JOURNAL

AYDIN DENTAL JOURNAL NİSAN 2024

ISSN: 2149-5572

e-ISSN: 2717-6835

Cilt: 10  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.DENTAL.2015.009/2024.10001

DENTAL Nisan 2024

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Evaluation of the Pharyngeal Airway with Artificial Intelligence Algorithms Developed by Deep Learning From Lateral Cephalometric Image

Derin Öğrenmeyle Geliştirilen Yapay Zeka Algoritmalariyla Lateral Sefalometrik Görüntüler Üzerinden Faringeal Hava Yolunun Değerlendirilmesi

Batuhan Kuleli

Mehmet Uğurlu

PDF
The Impact Of Orthodontic Relapse on The Perception of Smile Aesthetics: An Evaluation by Patients Undergoing Orthodontic Treatment

Ortodontik Nüks Sonrası Değişikliklerin Ortodonti Hastalarinin Gülümseme Estetiği Algısına Etkisi

Merve Atağ

Nurver Karslı

PDF
Evaluation of Surface Roughness and Bacterial Adhesion After Different Finishing Procedures On Cad/Cam Ceramic Materials

Seramik Esaslı CAD/CAM Materyallerinde Bitim İşlemleri Sonrası Yüzey Pürüzlülüğü ve Bakteri Tutulumunun Değerlendirilmesi

Mahmut Ercil

Özge Parlar Öz

Yasemin Zer

Ayşe Büyüktaş Manay

PDF
Maxillary Incisor Inclination and Lower Facial Height Effects on Facial Attractiveness: A Comparative Evaluation

Maksiller Kesici Eğim ve Alt Yüz Yüksekliğinin Yüz Çekiciliği Üzerindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Ahram Hasan Al-Shareaa

Göksu Trakyalı

PDF
Restoratif Diş Hekimliğinde Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Treatment Approaches in Restorative Dentistry

Gülben Çolak

Muhittin Uğurlu

PDF
İmplantüstü Protezlerde Oklüzyon

Occlusion In Implant Prostheses

Ayşegül Üçdal Aslan

Bengisu Yıldırım

Fatma Şehide Ercan

Mehmet Ali Güngör

PDF
Kullanıma Hazır Kalsiyum Silikat Esaslı Simanlar: Genel Bakış

Ready-to-use Calcium Silicate Based Cements: Overview

Merve Yünük

PDF
Anterior Diş Kaybının İki Parçalı Zirkonya Seramik İmplant ile İmmediyat Rehabilitasyonu

Immediate Rehabilitation of Anterior Tooth Loss with Two-piece Zirconia Ceramic Implant

Burcu Balkan

Lale Çalışkan

Belir Atalay

PDF
Lateral Periodontal Kist Enükleasyonu Sonrasında Oluşan Diş Eti Çekilmesinin Rehabilitasyonu – Olgu Sunumu

Rehabilitation of Gingival Recession After Enucleation of A Lateral Periodontal Cyst-Case Report

Cemresu Tabar Eralp

H. Erhan Fıratlı

PDF
Rehabilitation of Mandibular Molar Teeth with Single Crown Prosthesis After Root Resection and Hemisection Applications Due to Vertical Root Fracture: Two Case Reports

Dikey Kök Kırığına Bağlı Mandibular Molar Dişlerde Kök Rezeksiyonu ve Hemiseksiyon Uygulamaları Sonrası Kuron Protezi ile Rehabilitasyonları: İki Olgu Sunumu

Bige Koç

Doğan Koç

Deniz Şen

PDF
Diş Hekimliğinde Yaratıcı Bir Eğitim Uygulaması: Orienteering Oyunu ve Aktif Katılımla Terminoloji Öğrenimi

A Creative Education Application in Dentistry: Learning Terminology with Orienteering Game and Active Participation

Ayşegül Sunar

Serap Aşar Brown

PDF
The Effect of Clinical Education Levels of Undergraduate Dental Students on Dental Anxiety and Empathy Levels (Erratum)

Diş Hekimliği Lisans Öğrencilerinin Klinik Eğitim Düzeylerinin Dental Anksiyete ve Empati Düzeylerine Etkisi (Düzeltme Yazısı) 

Merve Candan

Melike İdacı

İmran Gökçen Yılmaz Karaman

PDF
AYDIN DENTAL JOURNAL NİSAN 2024 CİLT 10 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF


Aydın Dental Journal