Editörün Mesajı

Editör’den

Değerli Okurlarımız,
2015 yılından beri yayınlanan ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nin resmi bilimsel dergisi olan Aydın Dental Dergisi (Aydin Dental Journal), TR-Dizin kriterlerine uygun olarak yılda üç sayı olarak yayın hayatına devam ederken, ASOS Index, Directory Research Journals Indexing ve ACAR Index gibi indekslerde yer almaktadır.
Diş hekimliği ve sağlık alanı disiplinlerine bilimsel katkı ortamı oluşturmayı hedefleyen dergimiz, derleme, olgu sunumu ve özgün araştırma formatındaki yayınlarına ilaveten Fakültemiz tarafından düzenlenen bilimsel kongre içeriklerine de tam metin formatında yer verecektir.
Dergimize emeği geçen yazarlara, hakemlere, editörlerimize ve akademik kadrolara, değerli katkılarını sunan Dekanlığımıza, Rektörlüğümüze ve Mütevelli Heyetimize müteşekkiren tüm  öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza saygılarımızı sunarız.

Aydın Dental Dergisi Yayın Kurulu adına Prof. Dr. Tosun TOSUN

 

 

 

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “Aydın Dental Dergisi”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Aydın Dental Journal