Editörler Kurulu

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)

Yazı İşleri Müdürü
Zeynep AKYAR

Baş Editör
Prof. Dr. Tosun TOSUN

Editör
Doç. Dr. Pınar TÜRKOĞLU

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Sanaz SADRY

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre MEŞELİ

Dr. Öğr. Üyesi Işıl KAYA BÜYÜKBAYRAM

Dr. Öğr. Üyesi Asel ÜSDAT ÖZTÜRK

Yabancı Dil Editörü
Öğr. Gör. Nuran KIR

Teknik Hazırlık
Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi

İdari Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Burak SÖNMEZER

Teknik Editör

Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

 

Bilimsel Hakem Kurulu

Ahu URAZ Gazi University, Turkey

Arzu ATAY Health Sciences University, Turkey

Aylin BAYSAN The London School of Medicine and Dentistry, London, U.K.

Behçet EROL Istanbul Aydın University, Turkey

Bilgin GİRAY Nişantaşı University, Turkey

Bora ÖZDEN Ondokuz Mayıs University, Turkey

Can DÖRTER Istanbul University, Turkey

Cansu ALPASLAN Gazi University, Turkey

Cem TANYEL Istanbul University, Turkey

Cemal ERONAT Ege University, Izmir, Turkey

Cenker Zeki KOYUNCUOĞLU Istanbul Aydin University, Turkey

Çağrı Delilbaşı Medipol University, Turkey

Didem ÖNER ÖZDAŞ Istanbul Aydın University, Turkey

Elif KALYONCUOĞLU Ondokuz Mayıs University, Turkey

Erdoğan Fişekçioğlu Galata University, Turkey

Erman BULENT TUNCER Istanbul Aydın University, Turkey

Ersin YILDIRIM Health Sciences University, Turkey

Esra SOMTÜRK Istanbul Aydın University, Turkey

Fatıma Baştürk Marmara University, Turkey

Feyza OTAN ÖZDEN Ondokuz Mayıs University, Turkey

Fulya TOKSOY TOPÇU Gulhane Military Medical Academy, Turkey

Gülce ALP Okan University, Turkey

Günseli GÜVEN POLAT Gülhane Military Medical Academy, Turkey

Hakan ÖZBAŞ Istanbul University, Turkey

Handan ERSEV Istanbul University, Turkey

Ilgın Akçay Ege University, Turkey

Kadriye DEMİRKAYA Health Sciences University, Turkey

Korkud DEMİREL Istanbul University, Turkey

Leyla KURU Marmara University, Istanbul, Turkey

Mehmet CUDİ BALKAYA Istanbul University, Turkey

Mert Zeytinoğlu Ege University, Turkey

Mete Üngör Medipol University, Turkey

Mustafa TUNALI Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Nurşen Topçuoğlu Yeditepe University, Turkey

Övül Kumbuloglu Ege University, Turkey

Raif ERİŞEN Istanbul University, Turkey

Rüdiger JUNKER Danube Private University, Austria

Sedat ÇETİNER Gazi University, Turkey

Sema BELLİ Selçuk University, Turkey

Sema ÇELENK Dicle University, Turkey

Semih BERKSUN Ankara University, Turkey

Serap KARAKIŞ Beykent University, Turkey

Serdar CİNTAN Istanbul University, Turkey

Simel AYYILDIZ Health Sciences University, Turkey

Şeniz KARAÇAY Health Sciences University, Turkey

Tan Fırat Eyüboğlu Medipol University, Turkey

Ümit KARAÇAYLI Health Sciences University, Turkey

Vesela STEFANOVA Medical University of Plovdiv, Bulgaria

 

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Aslı TOPALOĞLU AK Istanbul Aydın University, Turkey

Dr. Aylin BAYSAN Queen Mary University of London, UK

Dr. Öğr. Üyesi Binnaz LEBLECİOĞLU The Ohio State University, USA
Prof. Dr. Çağrı DELİLBAŞI
Medipol University, Turkey
Prof. Dr. Elif Bahar TUNA İNCE
Istanbul University, Turkey
Prof. Dr. Hüseyin KURTULMUŞ
Istanbul Aydın University, Turkey
Prof. Dr. Leyla KURU
Marmara University, Turkey
Prof. Dr. Mete ÜNGÖR
Medipol University, Turkey
Prof. Dr. Mine ERGÜVEN
Istanbul Aydın University, Turkey
Prof. Dr. Nursen TOPÇUOĞLU
Istanbul University, Turkey
Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU
Ege University, Turkey
Prof. Dr. Sabri Hasan MERİÇ
Istanbul Aydın University, Turkey
Prof. Dr. Sait Mete ÜÇOK
Istanbul Aydın University, Turkey
Prof. Dr. Sema BELLİ
Selçuk University, Turkey
Prof. Dr. Şebnem ERÇALIK YALÇINKAYA
Marmara University, Turkey
Prof. Dr. Şeyda HERGÜNER SİSO
Istanbul Aydın University, Turkey
Prof. Dr. Tosun TOSUN
Istanbul Aydın University, Turkey
Prof. Dr. Zafer Beyza HANCIOĞLU KIRCELLİ
Istanbul Aydın University, Turkey
Prof. Dr. Zafer ÇEHRELİ
Hacettepe University, Turkey
Doç. Dr. Cüneyt Asım ARAL
İnönü University, Turkey
Doç. Dr. Mahdi VATANPOUR
Islamic Azad University, Iran

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Çağlar BURSA Istanbul Aydın University, Turkey
Doç. Dr. Neslihan Ebru ŞENIŞIK
Süleyman Demirel University, Turkey
Doç. Dr. Recai ZAN
Cumhuriyet University, Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Esra SOMTÜRK
Istanbul Aydın University, Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BATU
Yeditepe University, Turkey

Aydın Dental Journal