2021 NİSAN CİLT 7 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN DENTAL JOURNAL

AYDIN DENTAL JOURNAL NİSAN 2021

ISSN: 2149-5572

e-ISSN: 2717-6835

Cilt: 7  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.DENTAL.2015.009/2021.701

DENTAL Nisan 2021

Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Çene Kemiklerinin Osteonekrozuna Neden Olan İlaçlar ve Ajanlar

Drugs and Agents that Cause Osteonecrosis of the Jaw 

Sinem SIRLI YILMAZTÜRK

Esin BOZDEMİR (HAŞTAR)

PDF
Bulk-Fill Kompozit Rezinlere Genel Bakış 

General Overview of Bulk-Fill Composite Resins

Esra BÜYÜKÇAVUŞ

PDF
Ortodontide Sonlu Elemanlar Analizi Uygulamaları 

Finite Element Analysis Applications in Orthodontics

Ömer Faruk SARI

Muhammed Hilmi BÜYÜKÇAVUŞ

PDF
Okluzal Faktörlerin Temporomandibular Düzensizlikler ile İlişkisi 

The Relationship Between Occlusal Factors and Temporomandibular Disorders

Aslı Pelin KAYA BURSA

Muhammet Çağlar BURSA

PDF
İndirekt Kompozit ve Seramik Restorasyonlarda Yüzey Hazırlığı 

Surface Treatment of Indirect Resin Composite and Ceramic Restorations

Özlem ELİBOL KANAR

Dilek TAĞTEKİN

PDF
Antihypertensive Drug-Induced Gingival Hyperplasia: A Case Report 

Antihipertansif İlaca Bağlı Dişeti Hiperplazisi: Bir Olgu Sunumu

Kübra CERAN DEVECİ

Metin ÇALIŞIR

Abdulsamet TANIK

Merve BİRGEALP ERDEM

PDF
Prosthetic Rehabilitation of Isolated Oligodontic Patient with Interdisciplinary Approach: A Case Report 

İzole Oligodonti Hastasının İnterdisipliner Yaklaşımla Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

Aslı SOĞUKPINAR

Merve MUTLUAY

PDF
Diş Eti Gülümsemesinin Tedavisinde Botulinum Toksin Uygulaması: 2 Olgu Sunumu 

Botulinum Toxin Application in Gummy Smile Treatment Report of Two Cases

Seher BADUR

Serkan SARIDAĞ

PDF
İleri Derecede Prognathie İnferioru Olan (Sınıf III) Hastalarda Tme Stabilizasyonu ve Aynı Zamanda Estetik Rehber Olarak Kullanılan Modifiye Stabilizasyon Splinti: Özgün Yöntem

Modified Stabilization Splint Which Used For Temporomandibular Disc Stabilization and Guidance of Esthetical in Progressive Class III Patient: Original Method

Nurcan DURMAZ

Ayşe APAK

PDF
AYDIN DENTAL JOURNAL NİSAN 2021 CİLT 7 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
Aydın Dental Journal