2023 ARALIK CİLT 9 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN DENTAL JOURNAL

AYDIN DENTAL JOURNAL ARALIK 2023

ISSN: 2149-5572

e-ISSN: 2717-6835

Cilt: 9  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.DENTAL.2015.009/2023.903

DENTAL Aralık 2023

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Pre-operative examination of inferior alveolar nerve and impacted lower third molars relation by panoramic radiography and cone beam computerized tomography: Are panoramic radiographies still standard diagnostic tools for impacted lower third molars?

Alt gömülü yirmi yaş dişlerinin inferior alveolar sinir ile ilişkisinin panoramik radyografi ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile operasyon öncesi muayenesi: Panoramik radyografiler alt gömülü yirmi yaş dişler için hala standart tanı araçları mıdır?

Merve Çakır

Meltem Karaman

PDF
Aesthetics and Gingival Harmony in Fixed Prosthetic Dentistry

Sabit Protetik Diş Tedavilerinde Estetik ve Diş Eti Uyumu

Elifnur Güzelce Sultanoğlu

Büşra Keleş Eroğlu

Zeliha Betül Özsağir

PDF
Assessment of the Eruption Stages of Permanent First Molars According to Body Mass İndex in A Six-Year-Old Child Population Living in Afyonkarahisar, Turkey

Afyonkarahisar’da Yaşayan Altı Yaş Çocuk Popülasyonunda Daimi Birinci Büyük Azı Dişlerinin Sürme Evrelerinin Vücut Kitle Indeksine Göre Değerlendirilmesi

Burcu Gucyetmez Topal

İsmail Haktan Çelik

Tuğba Yiğit

PDF
Effects of Oral Findings on Quality of Life in Patients Using Complete Denture

Tam Protez Kullanan Hastalarda Oral Bulguların Yaşam Kalitesine Etkisi

Merve Ünal

Gamze Paken

PDF
Effect of Abutment Design and Methods for Controlling on the Amount of Residual Luting Agent Around the Margins of Implant Restorations

Abutment Tasarımı ve Siman Kontrol Yöntemlerinin İmplant Üstü Kuronlarda Oluşan Artık Siman Üzerine Etkisi

Gamze Paken

Bengisu Yildirim

Irem Karagozoglu

PDF
The Effect of Clinical Education Levels of Undergraduate Dental Students on Dental Anxiety and Empathy Levels

Diş Hekimliği Lisans Öğrencilerinin Klinik Eğitim Düzeylerinin Dental Anksiyete ve Empati Düzeylerine Etkisi

Merve Candan

Melike İdacı

İmran Gökçen Yılmaz Karaman

PDF
Is YouTube™ an Adequate Source of Information Regarding Endocrowns? A Content-Quality Analysis

YouTube™ Endokuronlarla İlgili Yeterli Bir Bilgi Kaynağı mıdır? İçerik-Kalite Analizi

Gulhan Yıldırım

Yelda Erdem Hepsenoglu

PDF
Evaluation of Soft Palate Morphological Types in Cone Beam Computed Tomography Using Need’s Ratio

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Yumuşak Damak Morfolojik Tiplerinin Need’s Oranı Kullanılarak Değerlendirilmesi

Aslıhan Akbulut

Kübra Gündüz Baltaci

PDF
How Competent are Dentists in the Management of Medical Emergencies?

Diş Hekimleri Tıbbi Acil Durumların Yönetiminde Ne Kadar Yeterlidir?

Adeviyye Karaca

Mustafa Keşaplı

PDF
Evaluation of YouTubeTM Videos as a Patient Education Source for Postoperative Care After Tooth Extraction

Diş Çekimi Sonrası Postoperatif Bakım Için Hasta Eğitim Kaynağı Olarak YoutubeTM Videolarının Değerlendirilmesi

Gül Merve

Yalcin Ülker

Gonca Duygu

PDF
Temporomandibular Eklem Bozukluklarında Alternatif Bir Tedavi Yöntemi: Akupunktur

An Alternative Treatment Method for Temporomandibular Joint Disorders: Acupuncture

Ersin Arıcan

Ali Balık

Meltem Özdemir Karataş

PDF
Periodontal Dokulara Taşmış Guta Perkanın Cerrahi Olmayan Yöntemle Çıkarılması: İki Olgu Sunumu

Non-surgical Removal of Gutta-Percha Extended to Periodontal Tissues: A Report of Two Cases

Gözde Özcanlı

PDF
AYDIN DENTAL JOURNAL ARALIK 2023 CİLT 9 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF


Aydın Dental Journal