2023 NİSAN CİLT 9 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN DENTAL JOURNAL

AYDIN DENTAL JOURNAL NİSAN 2023

ISSN: 2149-5572

e-ISSN: 2717-6835

Cilt: 9  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.DENTAL.2015.009/2023.901

DENTAL Nisan 2023

Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Gingivitisli Hastalarda Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Tükürük PTX-3 Seviyesine Etkisinin Değerlendirilmesi

Effect of Non-Surgical Periodontal Treatment On Salivary PTX-3 Level In Gingivitis Patients

Ece Taşkın Baş

Kübra Kundak

Başak Doğan

Leyla Kuru

PDF
Evaluation of Mental Foramen and Accessory Mental Foramen in Retrospective Magnetic Resonance Images

Mental Foramen ve Aksesuar Mental Foramenin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Retrospektif Değerlendirilmesi

Melisa Öçbe

Mehmet Oğuz Borahan

PDF
Comparison of the Efficiency of Two Different Methods in Orthognathic Model Surgery in Models with Anterior Skeletal Open Bite

Anterior İskeletsel Açık Kapanışa Sahip Modellerde Ortognatik Model Cerrahisinde İki Farklı Yöntemin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Hüseyin Melik Böyük

Saadet Çinarsoy Ciğerim

Levent Ciğerim

Jamil Bayzed

Ömer Sarice

Seda Kotan

Zeynep Dilan Orhan

PDF
Evaluation of Chewing Performance in Implant Supported Fixed Prosthesis

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Çiğneme Performansının Değerlendirilmesi

Sibel Kan

Zeynep Başağaoğlu Demirekin

Süha Türkaslan

PDF
Ortodontik Tedavi Planlamasında ve Tedavi Sonrasında Üçüncü Büyük Azı Dişlerine Yaklaşım

General Approach to Third Molars Before and After Orthodontic Treatment

Elif Erelel

Evren Öztaş

PDF
Conventional and Current Treatment Approaches for Ankyloglossia

Ankiloglossi için Geleneksel ve Güncel Tedavi Yaklaşımları

Özge Bektaş

PDF
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Gözlenen Oral Komplikasyonlar

Oral complications in chronic renal insufficiency

Gamze Ergün Sezer

PDF
Onikofaji Kaynaklı Okluzal Travmaya Bağlı Akut Apikal Apse: Bir Vaka Raporu

Acute Apical Abscess Due to Occlusal Trauma Induced by Onychophagia: A Case Report

Duygu Değirmencioğlu

PDF
Complications Following an Accidental Apical Sodium Hypochlorite Extrusion: A Case Report with One-Year Follow-Up

Sodyum Hipokloritin Yanlışlıkla Apikal Ekstrüzyonu Sonrası Gelişen Komplikasyonlar: Bir Yıllık Takip ile Bir Olgu Sunumu

Yelda Erdem Hepsenoğlu

Seyda Ersahan

Burcu Özdemir

PDF
AYDIN DENTAL JOURNAL NİSAN 2023 CİLT 9 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
Aydın Dental Journal