2023 AĞUSTOS CİLT 9 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN DENTAL JOURNAL

AYDIN DENTAL JOURNAL AĞUSTOS 2023

ISSN: 2149-5572

e-ISSN: 2717-6835

Cilt: 9  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.DENTAL.2015.009/2023.902

DENTAL Ağustos 2023

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Comparing the Effect of Two Different Polishing Techniques on the Enamel Color Change After Repeated Debonding of Metal Brackets

Metal Braketlerin Tekrarlanan Sıyrılmasından Sonra İki Farklı Polisaj Tekniğinin Mine Renk Değişimi Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması

Joudi Shehada

Goksu Trakyali

PDF
Panoramik Radyograflarda Mandibular Üçüncü Moların Kök Pulpası Görünürlüğü ile Adli Yaş Tayini

Forensic Age Estimation by Root Pulp Visibility of the Mandibular Third Molar on Panoramic Radiographs

Ali Altındağ

Büşra Öztürk

PDF
Ortodontik Tedavi Gören Hastaların COVID-19 Salgını Sürecinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Acil Durumlarla Başa Çıkma Konusundaki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Lifestyle Change and Emergency Management Approaches in Patients Receiving Orthodontic Treatment During COVID-19

Derya Dursun

Ezgi Yağımlı

Rumeysa Bilici Geçer

PDF
Clinical Effects of Smoking on Initial Periodontal Treatment in Patients with Stage III Grade C Periodontitis

Sigaranın Evre III Derece C Periodontitisli Hastalarda Başlangıç Periodontal Tedavi Üzerindeki Klinik Etkileri

M. Boğaçhan İlhan

Nadin Gemrekoğlu

Leyla Kuru

H. Selin Yıldırım

PDF
Ağız Hijyeni Eğitimi Almış Ebeveynler Tarafından Çocuklarda Gerçekleştirilen Diş Fırçalama Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Effectiveness of Toothbrushing on Children Performed by Parents Who Received Oral Hygiene Instructions

Sevgi Zorlu

S. Emre Meşeli

PDF
Uyku ve Bruksizm: Kompleks ve İlginç Bir İlişki

Sleep and Bruxism: A Complex and Compelling Relationship

Büşra Kayaoğlu

Didem Özdemir Özenen

Ali Balik

Meltem Özdemir Karataş

PDF
Çocukluk Çağı Kanseri Tedavisi Görmüş Hastalarda Ortodontik Tedavi Yaklaşımları: Sistematik Derleme

Orthodontic Treatment Approaches in Patients with Childhood Cancer Treatment: A Systematic Review

İpek Şavkan

Evren Öztaş

PDF
Nikel Titanyum Döner Aletlere Başlangıcından Günümüze Genel Bakış

An Overview of Nickel Titanium Endodontic Files from the Beginning to the Present

Süha Alpay

PDF
Temporomandibular Bozuklukların Tedavisinde Osteopatik Manipülatif Tedavi

Osteopathic Manipulative Therapy for the Treatment of Temporomandibular Disorders

Pelin Göçmez

Ali Balık

Meltem Özdemir Karataş

PDF
Covıd-19 ile İlişkili Pemfigus Vulgaris: Bir Olgu Nedeniyle Pemfigus Vulgaris

Covid-19 Related Pemphigus Vulgaris: A Case Report Pemphigus Vulgaris

Mahide Büşra Başkan

Meltem Koray

PDF
The Use of L-PRF to Prevent Bisphosphonate Osteonecrosis in Odontoma Surgery: Case Report

Odontom Cerrahisinde Bisfosfonat Osteonekrozunu Önlemek için L-PRF Kullanımı: Vaka Raporu

Melike Baygın Durak

Banu Gürkan Köseoğlu

PDF
Stomatitis Venenata: Bir Vaka Raporu

Stomatitis Venenata: A Case Report

Sultan Uzun

Ali Altındağ

Ahmet Altan

PDF
Ti-Base Dayanaklar Kullanılarak Dijital Ölçü ile Hazırlanan Restorasyonlar-Olgu Sunumu

Restoratıons Prepared By Dıgıtal Impressıon Usıng Tı-Base Abutment-Case Report

Göknur Öztürk

Değer Öngül

PDF
AYDIN DENTAL JOURNAL AĞUSTOS 2023 CİLT 9 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF


Aydın Dental Journal